Chroń siebie od odpowiedzialności!

ZBUDUJ BEZPIECZNY BIZNES Z NAMI

PRODUKT

OC działalności i OC zarządu

Zarządzanie firmą zawsze obarczone jest ryzykiem. Wypadki losowe, pomyłki, błędy pracownicze (w tym rażące niedbalstwo), czyste straty finansowe, szkody wyrządzone Kontrahentom. To tylko kilka przykładów ogromnego ryzyka. Jest ono niewspółmiernie wyższe, jeżeli dany podmiot dysponuje wysokim kapitałem i dużą ilością zobowiązań zawieranych przez jego przedstawicieli. Wieloletnie umowy zawarte na niekorzystnych warunkach, czy doprowadzenie do zaległości podatkowych, których termin płatności upłynął w czasie pełnienia funkcji to tylko jedne z wielu problemów, z którymi zderzają się członkowie zarządów na co dzień. Ubezpieczenie OC oraz OC Zarządu zapewnia wówczas bezpieczeństwo i chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. Możemy ubezpieczyć np.:

  • OC za produkt
  • OC za kontrakt
  • OC za szkody powstałe na skutek awarii instalacji i urządzeń
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
  • OC za szkody w mieniu poddanemu usłudze
  • OC za szkody w mieniu w wyniku dalszej obróbki
  • OC członków zarządu (rozumianego jako szeroka kadra kierownicza)
  • Czyste straty finansowe i szkody następcze
  • I wiele innych

Skontaktuj się z naszym brokerem!

Zadaj pytania, my doradzimy.
Jesteśmy, aby pomóc.

KONTAKT

Zapytaj o szczegóły

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru
Scroll to Top