Apsisaugokite nuo atsakomybės!

Su mumis kurkite saugų verslą

produktas

Ūkinės veiklos civilinė atsakomybė ir valdymo civilinė atsakomybė

Įmonės valdymui visada gresia rizika. Atsitiktiniai nelaimingi atsitikimai, klaidos, darbuotojų klaidos (įskaitant didelį neatsargumą), gryni finansiniai nuostoliai, rangovams padaryta žala. Tai tik keli didžiulės rizikos pavyzdžiai. Ji yra neproporcingai didesnė, jei tam tikras subjektas turi didelį kapitalą ir daug įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė jo atstovai. Ilgalaikės sutartys, sudarytos nepalankiomis sąlygomis arba dėl kurių susidaro mokestiniai įsiskolinimai, kurių mokėjimo terminas pasibaigė vykdant savo funkcijas, yra tik viena iš daugelio problemų, su kuriomis kasdien susiduria valdybos nariai. O ūkinės veiklos civilinės atsakomybės ir valdymo civilinės atsakomybės draudimas užtikrina saugumą ir apsaugo nuo rimtų finansinių padarinių. Galime pasiūlyti, pvz.:

  • gaminio civilinės atsakomybės draudimą;
  • sutarties civilinės atsakomybės draudimą;
  • žalos, atsiradusios sugedus įrenginiams ir prietaisams, civilinės atsakomybės draudimą;
  • subrangovų padarytos žalos civilinės atsakomybės draudimą;
  • turtui, kuris naudojamas kaip paslauga, padarytos civilinės atsakomybės draudimą;
  • žalos, padarytos turtui dėl tolesnio apdorojimo, civilinės atsakomybės draudimą;
  • valdybos (suprantamos kaip platus vadovaujantysis personalas) narių civilinės atsakomybės draudimą;
  • grynų finansinių nuostolių ir iš to kylančios žalos draudimą;
  • ir dar daug kitų draudimų.

Susisiekite su mūsų tarpininku!

Užduokite klausimų, o mes patarsime,
juk esame tam, kad padėtume.

Kontaktiniai duomenys

Dėl išsamios informacijos kreipkitės į