Політика конфіденційності

БУДУЙТЕ БЕЗПЕЧНИЙ БІЗНЕС РАЗОМ З НАМИ

Положення про інформацію

Інформаційне зобов'язання Контролера персональних даних

Контролером персональних даних

Відповідно до ст. 13 ч. 1-2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 «Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС» від 27.04.2016 р. (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний вісник ЄС L 119, c. 1), Контролером зібраних персональних даних є компанія REMA BROKER SP. z o. o.  з головним офісом за адресою: вул. Едварда Єлінка, 18, 01-646, м. Варшава, NIP [ІПН]: 527-020-18-28, Номер у Реєстрі суб’єктів народного господарства [REGON]: 002155250.

Мета обробки персональних даних

Отримані персональні дані будуть оброблятися для забезпечення реалізації процесів, пов’язаних із діяльністю Контролера, тобто для наступних цілей:
• укладення та виконання договору, включаючи забезпечення належної якості послуг (юридична підстава – ст. 6 ч. 1 літ. «b» GDPR) – «виконання договору»,
• виконання юридичних зобов’язань, покладених на Контролера, що, зокрема, випливають із Закону від 15 грудня 2017 р. “Про розподіл страхування" (юридична підстава – ст. 6 ч. 1 літ. «с» GDPR) – «юридичне зобов’язання»,
• подання претензій, що випливають із договору (юридична підстава – ст. 6 ч. 1 літ. «f» GDPR) – «законний інтерес»,
• маркетинг власних послуг протягом строку дії договору (юридична підстава – ст. 6 ч. 1 літ. «f» GDPR) – «законний інтерес»,
• маркетингові цілі, у разі згоди на використання даних для цих цілей (юридична підстава – ст. 6 ч. 1 літ. «a» GDPR) – «згода».

Період зберігання персональних даних

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення цілей їхньої обробки, та відповідно до чинного законодавства.

Отримання та передача персональних даних

Надання персональних даних є добровільним, однак відмова від їхнього надання перешкоджатиме реалізації мети їхньої обробки.

Надані персональні дані, із забезпеченням їхнього надійного захисту, зокрема, будуть передаватися:
• страховим компаніям, субпідрядникам, суб’єктам, яким доручено обробляти персональні дані, наприклад, постачальникам юридичних, фінансових, інформаційних та консультативних послуг, включаючи подання претензій, пов’язаних з господарською діяльністю, що здійснюється,
• співробітникам та залученим уповноваженим особам

Отримані дані не будуть оброблятися автоматизовано, у тому числі у формі профілювання. Надані дані не будуть передаватися країнам, що не входять до Європейської економічної зони

Права суб’єкта даних

Особи, які надають свої персональні дані, мають право, зокрема, на:
• доступ до своїх персональних даних,
• виправлення своїх даних, якщо вони неправильні,
• передачу своїх даних у випадках, визначених у GDPR,
• видалення або обмеження обробки своїх персональних даних.

Окрім вищезазначених прав особи, які надають свої персональні дані, мають право у будь-який момент внести заперечення проти обробки даних в межах, в яких підставою для обробки даних є передумова законного інтересу Контролера. Ці особи також мають право подати скаргу голові Управління з питань захисту персональних даних у разі порушення положень про захист персональних даних.
Згода, надана на обробку персональних даних для маркетингових цілей, може бути відкликана в будь-який момент.

Зв’язок з Контролером персональних даних

З Контролером можна безпосередньо зв’язатися:
• поштою на адресу: 01-646 Warszawa ul. E. Jelinka 18;
• електронною поштою на адресу: .
• по телефону: +48 22 697 01 80