Zabezpiecz się przed awarią!

Zbuduj bezpieczny biznes z Nami

produkt

Maszyny, urządzenia i elektronika

Ciągła eksploatacja maszyn i urządzeń naraża przedsiębiorcę na powstanie nieprzewidzianych awarii. Niesprawne maszyny, urządzenia czy elektronika to  zawsze poważny koszt dla firmy. Można jednak zminimalizować niepożądane następstwa i straty decydując się na ubezpieczenie, które zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego. W krytycznych sytuacjach wpływa to na ciągłość prowadzenia biznesu. Chroniony sprzęt może być w trakcie pracy i postoju, w czasie montażu i demontażu, w okresie konserwacji i remontów , podczas przemieszczania na terenie miejsca ubezpieczenia. Rekomendujemy np.:

  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od błędów montażowych
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i / lub przenośnego – w tym smartfonów)

Skontatkuj się z naszym brokerem!

Zadaj pytania, my doradzimy.
Jesteśmy, aby pomóc.

Kontakt

Zapytaj o szczegóły